wo2forum.nl - Gebruikersvoorwaarden

Dit forum is gratis. Echter, we verplichten u wel akkoord te gaan met de volgende voorwaarden om deelnemer te worden. U bent verplicht kennis te nemen van deze voorwaarden alvorens akkoord te gaan. Indien u op enig moment de voorwaarden niet meer accepteert dient u geen gebruik meer te maken van deze website.
 1. Begrippen
 2. a) wo2forum.nl - Het domein wo2forum.nl (maar ook wo2forum.be, wo2forum.com en/of wo2.nl) en de rechtspersoon/rechtspersonen achter het domein. In deze overeenkomst aangeduid als "wo2forum.nl" of "forum".
  b) Beheerders - Deelnemers van het forum, die bevoegdheid hebben om toevoegingen van anderen te redigeren en wijzigen (moderators en beheerders).
  c) Forumregels - De regels/richtlijnen over wat wel en wat niet mag op het forum in aanvulling op deze overeenkomst.
 3. Auteursrecht
 4. a) U gaat ermee akkoord dat al uw toevoegingen, ongeacht vorm, aan dit forum onder een ongelimiteerde, niet terugtrekbare licentie aan wo2forum.nl worden geplaatst. Dit bepaalt dat uw auteursrecht behouden blijft, maar wo2forum.nl hierover mag beschikken, het bericht mag bewaren en mag weergeven, publiceren, verwijderen, verplaatsen, sluiten of op enige andere manier bewerken.
  b) U gaat ermee akkoord dat wo2forum.nl moderators en beheerders aanstelt die volgens de bevoegdheden omschreven in artikel 2a, zonder enige beperkingen kunnen handelen.
 5. Gedragsregels
 6. a) U gaat ermee akkoord dat u geen berichten plaatst met een kwetsende, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-geörienteerde inhoud, evenals berichten die zich niet confirmeren met de actuele wetgevingen op nationaal, Europees en internationaal niveau en de nadere bepalingen in de gelokaliseerde Forumregels.
  b) U gaat akkoord dat de Forumregels kunnen worden aangepast zonder dat u hiervan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Aanpassingen van de Forumregels staan los van deze overeenkomst. Indien u op een gegeven moment de Forumregels niet meer accepteert, wordt u de toegang tot dit forum ontzegt.
 7. Toegang
 8. U gaat ermee akkoord dat wo2forum.nl (en/of aangestelde moderators en beheerders) u ten allen tijde de toegang tot de site, of delen daarvan, mag ontzeggen.
 9. Bescherming forum
 10. U gaat ermee akkoord geen handelingen te plegen die het functioneren van het forum zou kunnen schaden op informatietechnisch niveau, materieel-, digitaal- en/of elektronisch niveau of welke andere wijze dan ook.
 11. Persoonlijke gegevens
 12. a) U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen. U bepaalt zelf in welke mate u informatie verstrekt, waarbij tenminste een gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig e-mailadres vereist zijn. Bij elk bericht dat wordt geplaatst zal tevens het IP-nummer en het moment van plaatsing worden opgeslagen.
  b) U gaat ermee akkoord dat wo2forum.nl het recht heeft gegevens te verstrekken aan een Internet Service Provider indien er sprake is van een ernstige overtreding op een van de bovenstaande punten of de forumregels. Ook zal wo2forum.nl gegevens verstrekken indien zij hiertoe wordt verzocht door justitie.
  c) Dit forum maakt gebruik van cookies, waaronder cookies van derden. De gebruikersinformatie zoals in het profiel is opgegeven, inclusief emailadres, worden niet in dergelijke cookies opgegeven.
  d) wo2forum.nl streeft een zo hoog mogelijke beveiliging van de database en gebruikersinformatie na. Desalniettemin is zij niet verantwoordelijk voor gevolgen van het onverhoopt bekend worden van dergelijke informatie (bijvoorbeeld door hackers).
  d) U bent ouder dan zestien jaar of hebt toestemming van een ouder of voogd voor registratie op dit forum.
Voordat u zich registreert raden we aan om onze privacyverklaring te bekijken.