Onze cultuur wordt bedreigd....

Algemene vragen over de Tweede Wereldoorlog; ook bedoeld voor ongeregistreerde forumbezoekers.
Gesloten
Veteraan
Lid
Lid
Berichten: 176
Lid geworden op: 17 jul 2004, 16:33

Bericht door Veteraan »

Zeker, en omdat we de arabieren hun cijfers mogen gebruiken mogen we de toenemende radicaliseren toelaten, mogen we onze sociale zekerheid laten crashen door die allochtone OCMW'ers, mogen we niet meer in bepaalde wijken 's avonds rond lopen, mogen ze hier de crimineel uithangen en dan ons uitschelden voor racist,...

Kom uit je droomwereld man, dat je optimist bent heb ik geen problemen mee maar je moet vooral realist zijn.
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Veteraan schreef:Zeker, en omdat we de arabieren hun cijfers mogen gebruiken mogen we de toenemende radicaliseren toelaten, mogen we onze sociale zekerheid laten crashen door die allochtone OCMW'ers, mogen we niet meer in bepaalde wijken 's avonds rond lopen, mogen ze hier de crimineel uithangen en dan ons uitschelden voor racist,...
...hallo, wakey, wakey. Daarnet had je het over hele andere dingen, n.l. over onze cultuur die in jouw ogen nog nooit eerder beinvloed vloed werd door de moslim cultuur en dat "andere culturen" de onze willen overnemen. Nu kom je met allerlei (sterk overtrokken) argumenten die geen verband houden met cultuur.
Veteraan schreef:Kom uit je droomwereld man, dat je optimist bent heb ik geen problemen mee maar je moet vooral realist zijn.
Jou generaliserende, negatieve kijk op moslims in onze samenleving heeft niets met realisme temaken en niets met "bedreiging van onze cultuur" (als je überhaupt weet wat dat is), maar alles met doemdenken, rascisme en (bewust of onbewust) gebrekkige kennis van de islam en de islamitische wereld.
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

De Arabische wereld is dat deel van de wereld waar het Arabisch als cultuurtaal wordt gebruikt. Het is tevens de bakermat van de islam. De islam is thans tot een wereldgodsdienst uitgegroeid die de grenzen van de Arabische wereld ver overschrijdt : vandaag is slechts één op vijf moslims Arabier. Vanaf de 7de eeuw ontwikkelde de Arabische wereld zich in korte tijd tot een wereldmacht die zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot het Indische schiereiland. Deze expansiedrang van de Arabieren maakte het Byzantijnse rijk eeuwenlang tot hun grote vijand. Aan de inname van de stad Byzantium in 1452 was een lange Arabische penetratie van Oost-Europa voorafgegaan. Ook Noord-Afrika werd in de invloedssfeer opgenomen en de verovering in het begin van de achtste eeuw van Sicilië en vooral het Iberische schiereiland leidde tot de beheersing van het Middellandse-Zeegebied. Via Spanje drongen de Arabieren door tot het hart van West-Europa; in 752 worden ze bij Poitiers een halt toegeroepen. De Arabische bezetting van Sicilië werd in de 11de eeuw vervangen door een Normandisch vorstendom.

In dit eenheidsrijk was er noodgedwongen veel ruimte voor autonome tendensen. Onder de dynastie van de Abbasiden (750-1258) kwam het Perzische element meer op de voorgrond. Bagdad werd de hoofdstad. In 832 gingen er een conservatorium en een hogeschool van start waarin alle academieën waren vertegenwoordigd. Spanje groeide uit tot een nagenoeg onafhankelijke Arabische staat met een bijzonder rijke cultuur. Het is dit gebied dat door de katholieke reconquista werd herwonnen. Op het einde van de 13de eeuw overleefde nog enkel Granada als afzonderlijk moslimrijkje. In 1492 dient ook dit Arabisch bruggenhoofd in Europa tenslotte de duimen te leggen voor de reconquista. De late Middeleeuwen werden gekarakteriseerd door de steile opgang van de Osmanen tot de grote islamitische mogendheid. Hun bakermat was Klein-Azië. Ze bereikten in de 16de eeuw hun hoogtepunt onder Süleyman I (1520-1566) die Hongarije veroverde, Wenen belegerde (1529) en zich meester van de Middellandse Zee kon noemen.

Arabische invloed

De eerste eeuwen voelde de West-Europese wereld zich minderwaardig tegenover de moslimbeschaving. De Arabische technologie was in veel opzichten superieur, de rijke klassen beschikten overvloedig over luxe-artikelen en vooral, hun rijk werd als veel uitgestrekter ervaren. In het begin van de twaalfde eeuw bestond het wereldbeeld van de Europeanen uit drie delen: Azië, Afrika en het eigen continent. Azië, het grootste van de drie, was bijna volledig in moslimhanden, Afrika was dat voor een groot deel, terwijl Europa niet eens helemaal christelijk was. De kruistochten, de eerste grootschalige confrontatie tussen de Arabische en de West-Europese wereld was een botsing tussen twee godsdiensten en wortelde in het inferioriteitsgevoel van de Westerse christenheid. De kruistochten misten hun doel -de laatste kruisvaardersburcht viel trouwens in 1291- maar betekenden wel een doorbraak voor heel wat Arabische innovaties in de Westerse wereld.

Vooreerst lagen de economische verhoudingen anders. Rond het jaar duizend leek de handel tussen West-Europa en de moslimwereld op de koloniale handel tijdens de 19de/20ste eeuw, maar dan in omgekeerde zin. In ruil voor (Slavische) slaven en grondstoffen werden consumptiegoederen uit de Arabische wereld in Europa ingevoerd. Omstreeks 800 beheersten de Arabieren de handel op de Middellandse zee en loodsten op die manier heel wat maritieme innovaties de Westerse wereld binnen, zoals het latijnzeil, het kompas en de portulanen, de voorlopers van de latere zeekaarten. Zelfs tot in het Nederlands zijn talrijke maritieme woorden van Arabische herkomst binnengedrongen: admiraal, kabel, bark.

Op intellectueel-wetenschappelijk vlak hadden de Arabieren reeds vroeg kennis gemaakt met de antieke Griekse culturele erfenis. Deze Griekse teksten werden bestudeerd en in het Arabisch vertaald en overgeleverd. Het wegvallen van de militaire dreiging zorgde ervoor dat Europa voortaan meer openstond voor de intellectuele inbreng. In vertaalcentra in Italië en Spanje waren geleerden met welluidende namen als Jacobus van Venetië, Burgundio van Pisa, Mozes van Bergamo, Adelarth van Bath en Gerardus Cremonensis bezig in het Arabisch overgeleverde, antieke teksten in het Latijn te vertalen en zo beschikbaar te stellen voor de Westerse intellectuele centra. Zij schonken het Westen de mathematica van Euclides, de astronomie van Ptolemaeus, de geneeskunde van Hippocrates en Galenus en de fyscia, logica en ethica van Artistoteles. Aldus bereikten deze bijdragen van het antieke hellinisme na lange omzwervingen doorheen het Oosten en Afrika het Westen. De centra van Arabische cultuur in Italië en Spanje vormden trouwens aantrekkingspolen voor jonge, op kennis beluste intellectuelen. Van de Engelsman Daniël van Morley is bekend dat hij wegvluchtte uit het voor hem te verstikkende Parijse universitaire milieu en naar Toledo trok om “er de lessen te volgen van de geleerdste filosofen van de wereld”.

De middeleeuwse wetenschap en geneeskunde in het Westen kregen belangrijke injecties vanuit de Arabische wereld. In de wiskunde werden de Arabische cijfers binnengeloodst. Ze waren afkomstig uit Indië en werden in het begin van de 12de eeuw via Italië in Europa geïntroduceerd. De bewerkingen (algebra) en de rekenmethode (algoritmus) gaan terug op de Arabische wiskundige Al Jabr. De inbreng op het vlak van de geneeskunde is al even fundamenteel. Een vroege medische school was die van Montpellier in Zuid-Frankrijk, met een duidelijke Arabische invloed. Wellicht gaan ziekenhuisinrichtingen en klinisch onderricht aan medische studenten op een Arabische erfenis terug. De invloed van de Arabische geneeskunde bleef in elk geval doorwerken tot in de 15de-16de eeuw. De Canon van Avicenna werd reeds in 1473 gedrukt en was al aan zijn derde editie toe toen het eerste werk van Galenus op de drukpers werd gelegd. De Canon was een medische encyclopedie die door elke Westerse arts als onmisbaar werd beschouwd. Vertalingen uit het Arabisch van Avicenna’s ander werk evenals uit dat van Rhazes en andere Arabische medici volgden. Het aantal verwijzingen naar Arabische traktaten in de vroege, Europese, medische standaardwerken overstijgt trouwens aanzienlijk deze naar de Griekse bronnen.

De overname en assimilatie van de Griekse intellectuele cultuur speelde wellicht nergens zo intens als in de filosofie. De kennis van Artistoteles in de West-Europese geleerdenwereld kreeg een grote impuls door de vertalingen van het werk van Averroës. Denken we ondermeer aan Michael Scotus (+ ca 1236) die lange tijd werkzaam was aan het Siciliaanse hof van Frederik II van Hohenstaufen, een vorst met persoonlijke interesse in de verschillende takken van de Arabische wetenschap. Scotus verzorgde er ondermeer vertalingen van Aristoteles en van commentaren door Averroës.

Vernieuwde belangstelling bij de humanisten

In het spoor van het humanisme werd de interesse voor de Arabische wereld opnieuw op een wetenschappelijk spoor gezet. Baanbrekend is het werk van Ogier van Boesbeke. Tussen 1554 en 1562 verbleef hij als gezant van de Habsburgse vorst aan het Hof van Süleyman I (de Grote). Hij bracht ondermeer de sering, de tulp en de paardekastanje naar het Westen. Tussendoor redde hij het Oostgotisch, toen reeds een dode taal, van een totale ondergang. Zijn relaas over zijn Ottomaans verblijf werd in vier Latijnse brieven vastgelegd en had een zeer grote invloed op de Arabische beeldvorming in het Westen.

Toen in 1574 in Leiden een universiteit werd opgericht, werd van meetaf aan besloten om naast het theologisch belangrijke Hebreeuws ook het Arabisch te onderwijzen. Daar doceerden ondermeer Nicolaas Cleynaerts (Clenardus) uit Diest en Frans van Ravelingen uit Rijsel. Raphelengius was de schoonzoon van Christoffel Plantijn, tot 1585 was hij werkzaam in het Antwerpse Officina. De eerste Arabische drukkerij in Europa kwam in die tijd eveneens in de Noordelijke Nederlanden tot stand. Grondlegger hier was Thomas van Erpe (Erpenius, 1584-1624), docent Arabisch en verzamelaar van Oosterse handschriften. Later werd dit drukkershuis doorverkocht aan Isaac Elsevier.

Voorbij Poitiers: Arabische invloeden op middeleeuws Europa / W. Montgomery Watt. - Amsterdam: Bulaaq, 1992.- 133p.
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Overigens is extreem moslim fundamentalisme in mijn ogen eerder een groot gevaar voor de islamitische wereld dan voor voor West-Europa of Amerika.
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gebruikersavatar
Ruben
Lid
Berichten: 778
Lid geworden op: 11 jul 2004, 21:55
Locatie: België, Aalter

Bericht door Ruben »

je kan zeggen wat je wil Harro maar ik geef veteraan deels gelijk. Er zitten er dan veel tussen die zich willen integreren en eeen nieuw leven beginnen ( ik ken er zelf 1 en dat is een goeie maat). Maar er zijn er g*********e veel die hier hele dagen op hun lui gat zitten te profiteren van onze welvaartsstaat en ondertussen lekker de crimineel uithangen. Iemand uit mn klas is in Brussel bijna neergestoken door zo'n bende en ik lach daar niet mee.
Trouwens sommigen geven het zelfs toe : Quote " turk op TV ": tuurlijk ik profiteren, Belgen zijn zo dom dat zij ons geld geven en wij niet voor moeten doen en ik blijven profiteren van die domme Belgen...
En ik denk dat dat in Nederland ook hetzelfde is, niet?

Zijt nu een keer eerlijk, zou jij het aanvaarden moest je belastingen betalen aan eender welk iemand dan ook, om dan te zien dat diezelfde persoon in jou huis inbreekt?
War is something human...
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Ruben: wat heeft dat met een bedreiging voor onze cultuur temaken (dat is namelijk het onderwerp van deze thread)
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gebruikersavatar
Ruben
Lid
Berichten: 778
Lid geworden op: 11 jul 2004, 21:55
Locatie: België, Aalter

Bericht door Ruben »

Mja ok ik zit naast de topictitel :oops:
Om er weer op te komen kan ik meedelen dat onze cultuur nooit in het gedrang kan komen. Culturen komen namelijk meestal alleen maar in het gedrang als een vijand een gebied voor jaren inpalmt waardoor er rassenvermenging komt en dus misschien een eventuele invloed op de cultuur. Of zit ik ernaast :?
War is something human...
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Rassenvermenging? Je komt met steeds grotere wartaal. Cultuur of godsdienst is niet gebonden aan en gescheiden langs raciale grensen, voor zover die al bestaan. Bovendien is maar de vraag wat je onder een "bedreiging" kunt verstaan en onder "onze cultuur". Zie het artikel dat ik hierboven postte (om 21:16 uur)
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
KevinP
Lid
Berichten: 1152
Lid geworden op: 17 jan 2004, 12:09
Locatie: Nederland
Contacteer:

Bericht door KevinP »

Veteraan schreef:Onze cultuur word zeker bedreigd door de oprukkende islamitisering
Wat houdt deze bedreiging dan concreet in?
en de linkse vervaging van waarden en normen.
Hoezo noem je dit een linkse vervaging van normen en waarden? Wat versta je onder een vervaging van normen en waarden?
Het zou spijtig zijn als wij de cultuur waar onze voorvaderen zo hard voor gevochten hebben zomaar laten teloorgaan aan een zootje vreemde culturen die ons enkel willen vernietigen.
Wie gaan dit vernietigen, waarom en hoe?
Ik ben voor meerdere culturen als ze naast elkaar in aparte landen leven maar ben tegen de vermenging of overheersing van een andere cultuur.
Waarom? Ook als twee culturen in aparte landen leven ontstaan er toch conflicten.
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

KevinP schreef:
Ik ben voor meerdere culturen als ze naast elkaar in aparte landen leven maar ben tegen de vermenging of overheersing van een andere cultuur.
Waarom? Ook als twee culturen in aparte landen leven ontstaan er toch conflicten.
Ik ben nieuwsgierig hoe "veteraan" dit wil bereiken en hoe ver hij wil gaan met het scheiden van culturen. Welke elementen die "cultuurvreemd" zijn voor ons land wil hij een eigen land geven en zo gescheiden van "onze cultuur" laten leven? Heeft hij het alleen over de Islam cq. de Arabische wereld, of ook over b.v. de elementen uit de Amerikaanse cultuur die wij overnamen (muziek, kleding, voeding, etc.), Duitse invloeden, Franse invloeden, Italiaanse rennaissance invloeden, Joodse invloeden, katholieke invloeden, protestantse invloeden, Romeinse invloeden, Griekse invloeden, etc., etc.?
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Veteraan
Lid
Lid
Berichten: 176
Lid geworden op: 17 jul 2004, 16:33

Bericht door Veteraan »

De lange tekst van Harro is een ideale illustratie van mijn standpunt wat ik bedoel met 'naast elkaar leven' (mss was het voor sommigen onduidelijk). Ik ben dus voorstander van een Europa der Volkeren, daar ieder volk zijn eigen cultuur heeft, heeft het voor mijn part ook recht op een eigen land (Vlamingen (Dietsers), Basken, Catalanen,...). Wanneer een volk ten onder gaat (bv door rassenvermenging) sleurt het onverbiddelijk zijn cultuur mee ten onder (vb de Inca's).
Zonder extreme-allochtonen hier zouden er ook minder conflicten zijn aangezien hun extreme cultuur lijnrecht tegen onze Westerse vrijheid staat.
Met vervaging van normen en waarden heb ik het over zaken als abortus, homohuwelijk, euthanasie, legale drugs,... Maar dat is off-topic.
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Okay, inmiddels is wel duidelijk wat we met "veteraan" in huis hebben.
Veteraan schreef:De lange tekst van Harro is een ideale illustratie van mijn standpunt wat ik bedoel met 'naast elkaar leven'
...want? Kun je dit nader toelichten?
Veteraan schreef:Ik ben dus voorstander van een Europa der Volkeren, daar ieder volk zijn eigen cultuur heeft, heeft het voor mijn part ook recht op een eigen land (Vlamingen (Dietsers), Basken, Catalanen,...).
...aha, dus daarom had je in eerste instantie een stormfront avatar. Nee, nu snap ik hem. Heb je "de lange tekst" überhaupt gelezen?
Veteraan schreef:Wanneer een volk ten onder gaat (bv door rassenvermenging) sleurt het onverbiddelijk zijn cultuur mee ten onder (vb de Inca's).
...De (Nederlandse) geschiedenis is één lange, voortdurende vermenging van rassen en culturen. Waarom zou dat nu opeens moeten stoppen? Waarom mochten de Batavieren, Romeinen, Franken, Angelen, Saksen, later Joden, Hugenoten, Spanjaarden, Engelsen, Oostenrijkers en Duitsers wel hun ras en cultuur inbrengen en is dat nu plotseling een afschuwelijke idee?
Veteraan schreef:Zonder extreme-allochtonen hier zouden er ook minder conflicten zijn aangezien hun extreme cultuur lijnrecht tegen onze Westerse vrijheid staat.
Okay, maar dan moeten we dus de extremen uitbannen en dat is iets anders dan jouw "Europa der Volkeren".
Veteraan schreef:Met vervaging van normen en waarden heb ik het over zaken als abortus, homohuwelijk, euthanasie, legale drugs,... Maar dat is off-topic.
klopt
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Veteraan, heb jij iets met het Landelijk Actieplatform Nationalistische Studenten (LANS) temaken?
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Veteraan
Lid
Lid
Berichten: 176
Lid geworden op: 17 jul 2004, 16:33

Bericht door Veteraan »

Harro schreef:Veteraan, heb jij iets met het Landelijk Actieplatform Nationalistische Studenten (LANS) temaken?
Kan je dit even uitleggen wat dit is?
Gebruikersavatar
Harro
Lid
Lid
Berichten: 4440
Lid geworden op: 03 nov 2004, 18:27

Bericht door Harro »

Nee, want als je het niet snapt dan is het antwoord blijkbaar "nee". Ben je Belg of Nederlander?
De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst - Godfried Bomans
"Wilders die weer wat uitkraait over criminele allochtonen: in zijn wereld is dat een pleonasme" - Alexander Pechtold
Gesloten