dagboek

De persoonlijke verhalen uit de oorlog & Historische Figuren
Plaats reactie
Gebruikersavatar
jeppiemans
Lid
Berichten: 66
Lid geworden op: 22 nov 2011, 15:39
Locatie: belgie

dagboek

Bericht door jeppiemans »

hierbij deel ik jullie het dagboek van een familielid van mij die hij bijhield in den oorlog
het is misschien niet vlot leesbaar en staan woorden of zinnen in die moeijlijk te lezen zijn of totaal onduidelijk
hiervoor mijn excuses, na al die jaren was het een kleine ramp om nog woorden eruit te kunnen halen.
veel leesplezier:

Mijn lieve vrouw

Dees boekje heb ik gekocht op datum van 6/9/40 om het verloop van mijn verblijf en de gebeurtenissen neer te schrijven daar ik anders te veel zal vergeten, wat er zou al voorgedallen is het mijn verblijf hier in Duitsland en zal zoveel mogenlijk van voorens op letters gezegt van het begin der vijandelijk heen beginnen voor zo dat dit nog in mijn geheigen lieht.
U zult u nog wel herrineren mijn live vrouw op dondes nog laags voor den oorlog 9-5-40 ben ik voor het laatst naar de vela aleap gewwest en vrijdag s’morgens op 10-5-40 kwam ons hartje on wekken om dit sehdund spel in de lsiehh bij te woonen van al die vliegtuigen die raas boven aan het zweven waren, wat zou dat allemaal willen te deduiden hebben.
Dan zijn wij haastig opgestaan en ben maas mijn dkantonne mond terug gekeert.
Tot daar zijn wij te samen geweest. En nu bekent mijn persoonlijk avontuur voor zoveel ik mij nog herriner zal ik alles zo veel mogelijk op schrijven.

Zo kwam ik te schoten aangereden af men wis mij al te vertellen dat er een adem was, want dat de duitsehers in Hollamd binnen gevallen was nog niet in Belgie.
Bij de mannen aangekomen enige van ons die moesten sosdjen voor one bevoorrading, wat was er zoal allemaal gebourel. Om 3 ½ in den morgen was er alert gegeven om dat het hand in gedean was ook lucht men nog dat het een valsen alarmd was, om 6 u tesamen we dat gansch de omgeving van ontvoorken gebombardeerd werdt en de verschrikkelijke wreesheit haar onmedogenloos geweten het was oorlog. Deutschlanders was belgie beinnen gevallen op 10/5/40
Aug moesten ons ganriz gebeid verdedigen tegen datem onzer wil ligend Duitsland geheten.
De eerste dagen van den oorlog heb ik veel gesich uit gestaan bij zon des in brasschaat bij die bombardementen, zoo ben ik eismaal dooid omstandenaars een kogel die raakeling langs mijn hoofd in den gerpel vloog. Wat hebben dan verstoppertje moeten spelen want de ludhof zog daar van al die vliegtuigen die om op houdelg brasschaat en de polegden onales vijes namen .ook te brasschaat heb ik als eenen bangen naakt door gebracht, ik lag te rusten en opeens kwam men ons roek kan om spede een klopt kacht te maken tegen eenen hazafutist die er gedaalt was, dan hebben we de besehen moeten doos zoeken en op een gegeven oogenblijk stond ik tegen over mijn derves klaar om te vechten al roepend wie daar, het was een der onten geliddig zou men op elkan des adnderen die er niet voor want lates wilde konijs of kosm… die dat gelukt genraakket de schelde gelegen over dem tunnel om bretebaas gemeteld …… , maar in plaats van ons in Antwerpen aftezetteb redeb we es haas recht naar het kamp te brasschaat, daar aan gekomen moesten we es half uurtje blijven wachten om dan weder terug te verzoemlen en moest wedzal verder naar kalmthout, om ons gemjded had daar seeds een kasdonklop gekregen, onze vreugede met het gedacht van naar huis te gaan was vervlogen, daas zegde men ons dat we naar waarschijnlijk naar doodslanen moesten gaan, maar dat het niet voor lang zal zijn, hoop en al 2 a5 wejeb dat naderen de inlichtingen die men er ons gaf.
Te Kalmthout aangekomen wisde wisde we in een wagen met 35 man gebracht en weg waren we naar het onbekende. Zo reiden door bollawe zou naar Deudslande en onze eerste leshemming was Dortsmunt daar wedden we beroof van stekjes allemens en vulpennen om werden dan in lenten ondergebracht, maas wees al niet lang want den 4/6/40 moesten we weer optrekken voor een lange reis, zoals men ons zegden dat maar al te voaar was. Wij kregen e bevvel meden end wees al den trein op en mumet 50 man in eenen zagon ge moet niet vragen lieve vrouwe hoe we daar gezeten en gelegen hebben, zoo 2 dagen en 3 nachten aan een stuk.

Op 7/6/40 kraame we te in slubberd een dorpje in oost pruisen, daar werden we onder gebracht in een dat heete stalag 1A. Daar werden de wees een onden roostes gelegd zoe voerden wees dwas beht en ons gelie moesten we afgeven om geen hemetel met die poolsen gevangene te doen die daar veel waren ook kregen we daar een bad en werde we ingespoten en de pakken gezeten moesten we naar den haarkapper die ons jaar overal afsneed. Dan werden we naar tenten gebracjt waar we ons in afwachtende houding hielden. Wat waren relas het merehten toch geoldig houe en in den dag schrikkend heet.
Daas ben ik 12 dagen geweest op 19/6/40 werdt er eenen groep smaen gestorlet van een ongeveisdos 1200 man om te gaan werken bij de boeren, eender groep van 600 man werdt tesamen afgezet waar ik bij was allemaal vermingend daas roos aan we ingedelte in groeffen van 10 tot 15 minuten en bokken of nandes lijk niras vossehellenier maarten ik werd ganseh alleen bij eenen brdes geplead te Eritsmansrich een dorpje achter Jnstesburg en die boer heete Blosad Darrir een maar niet een been die dit verloren haa in den oorlog van 14-18 daar, heb ik een 14 tere dagen geewerkt
Op 5/7/40 werdt ik terug naar ontes burg gezongden om naar te gaan brertre om dat het een boezem werdt mij te zwaar was. Dra werenden we in gedeelte in eenen groep van 50 man 14 vlamingen en 36 walen.
Op 6/7/40 zijn we dan gaan wekjers viir de bevers nachting vreees het okudsehe leger H. VPTh geheeten was ohre dat een werk oliger maas hoor. Lhiber ein stof. Je moet niet vragen hoe vuil we er eliepen kuit zagen. In den loop van de muant augustus kregen we eenen milunic waal bij in de vesvanging waar eenen andere die naas konengbeg mwesg gaan wegeken was nie dat een veel leest de eerste aug en die die anders nieg dan kirbben en we luten hum muren do dochtes gaan om een Andes poek. Raar stekden ze vast luste, en om dit eene gevoel vend ganseh de companie ontlhuist en dit gebeurde op 21/8/40. Tot hier in t kort lieve vrouwe de overuren die ik sinds 10/5/40 beleefd heb. Ook mocht ik u melden dat ik min verblijf te Snslerburg alles veel pijn en mijn weg geheut heem en dit wijl ik zan op den gronudop het stser te slapen want bedden houdden wij neet
Zondag 8/9/40
de dagen zijn hier droevig en eentonig voor de eerste maaglwerd er bies aan on verkoekt rom 25 f. ook voor het rooken gerat het hier niet al te goed en bij zonden de zondagen , dan moeden we niet zo erken, dan kunt ge niet geloven. Hoe zeer ik aan er mijn lieve roya. Dus de kleine mannen denk en deem heb ik veel neiging om te huilen. God hebben we hier dem daglicht gelezen volk en sedert waar ssten het eine en …….. zoveel kom in lezen zou vernameg wc dat es seeds vek leing thuis waren en suedes gekeerd wanneer wal het onzen loes worden. Want mijn hart lieve vrouw verlang naar u en mijne kunderen. En zou is onzen K zondag hier in Deudsland wer ten einde en zien we weer vol moed op de nieuwe week met de hoop op ens vertrek uit duidsland naar huis, dat zoal iedere week onze gedachte zijn
Maandag 9/9/40
met vrand de uwen brief ontvangen en t doet mij genoegen dat het met ganseh de fumieke goed is en in bgzonderen met u en danzekinderen. Met alles allemaal
10/9/40
Niets bijzonders te melden. Aleen dat het werk veel valich was met uwen brief nu kan ik toch mijne kindere en u mijn sekotbotes bewonderen met legen laande u allen in mijn hart gegrift staan
11/9/40
geweldig hard geregend duip nat geweest en mich om te verseboomen droeving
12/9/40
met een nat pakgaa werken daar het nog niet droog was, vorens alles goed
13/9/40
hard moet werken aan hooipre soort alles normaal ook veel pijn in mijn rug gehard
14/9/40
mijne lieve vrouw daar de dag van uwen verjaardag aangebroken is en uwen wenseh niet der zult is nog en worden wensch ik n nog uit Doulsheyn mijn hartelijke geluk wenschen en vele kussen toe alle ninnual
15/9/40
weer een zondag dat is aangebroken. Zonder verandering om te vershonen een echte mugen mibenne om het wordt hier ook brand en van siaar huis gaan nou geen spzake. Het eten is niet slecht maar veel te weinig. Vandaag kregen we weer 1/5 libat en onze verveling en mistrerlig heoil wordt met den dag gehouten en grooter
16/9/40
in de speuken gewerkt rom der haver lichten en goeden arbeid en van mirus hous gaan kon nog versehellende weken duren als het muvenden worden, mijn o schoehen terug herstelt
17/9/40
aan de hovipres gewerkt, zeer veel werk ook hebben we gehoord dat Antwerpen door de engelsche is begombardeerd geworden
18/9/40
aan hooipres gewerkt tot 3 uur machien breuk van maar speikes gaan werken tot 5 u stedelijke sehoonen dag geweest
19/9/40
in speiken gewerkt - sgoonen dag geweest
20/9/40
in speiken gewerkt - sgoonen dag geweest
21/9/40
in speiken gewerkt 6 ½ tot 12 ½ gewoonlijk zaterdag eenen ½ dag werken
22/9/40
weer eenen zondag zoals er seeds veele zijn voorbij gegaan zonder verandereing altijer even zoel ook kan ik zooal haassnijder van omren groep geworden en een klaten ombechet het niet. Den prijs per kop is 0.10 RM wat toc nog een weinig opbrengt. Wanneer dat ik toch mogen keeren?
23/9/40
den dag goed begonnen met schoon weer, gewerkt vlugge blven ge : lost in speikes gewerkt en in leeshamt om 5 u hane geregent en voorts den avena slecht weer gehad
24/4/40
in speiken gewerkt
25/9/40
slecht weer, in speiken gewerkt, de mannen van het paarde lazaiem zijn het afgestapt maar slablac om terug naar belgie te keeren? Veel geluk
26/9/40 zeer skecgt weer geweest, in speikeb gewerkt, het wordt met den dag droeviger en nu zeker des raar onze lotgenoeten vertrokken zijn, het ook veel natte weten, mijne schoenen trekke veel water
27/9/40
wordt hier koud in speiken werkt volgens men zegt zijn wij ahmoeten blijven tot alles bij de boeren gedolven en het is nog wel 6 weeken en 2 maanden
28/9/40
in de bakkerij gewerkt, zeer goed werk, zeer slecht weer hard geregend
29/9/40
weer eene week verlopen zonder verandering. Een paar u gaan werken en dagen worden slechter en blijft altijd maar regenen en gansche dagen natte en koude voeten, heel droevig waarseneer zat den dag van ons vetesh mogelijk loken?
30/9/40
in de bakkerij gewerkt goed
1/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
2/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
3/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
4/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
5/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
heb ook weer mijn wasch geslagen on om het weder te kunnen gebrich moet ik wachten tot het droog is het valt mee dat het niet te hard is
6/10/40
Zondag en nog altijd hier moeten blijven, schijnt dat we deze maand zullen vertrekken t is te hoopen om 5 u was mijn om des goed droog het werken wordt weder koud
7/10/40
in de bakkerij gewerkt goed, gans de dag geregent heel slecht weer . hel ook uw kaartje ontvagnen en verheugd dat alles nog nog goed is
8-9-10-11-12/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
13/10/40
Een paas u of aan werken, loert wees een zondag voor het begin eentonig en droevig zoals al de voorige wanneer dal dit eindige?
14/10/40
in de bakkerij gewerkt goed
ik heb het dagblad ontvangen met de groeten van gansen de famillen als vermeld, dagblad eelt ende vo
15/10/40
15 tot 20/10/40
in de bakkerij gewerkt heb op 20/10/40 neven tured brief ontvangen om 2 kwarten mag geschried
23/10/40
een weinig gesneeuw, kouden dat snacht heeft het lot 7 gereels gevrore
25/10/40
geweldig hoofdpijn gehad den noek kon 25 op ik een roos hoedert gekoek 48 r het wordt heus hendes er kurm en wg geen paboek
27/10/40
2/11/40
voor de tweede onhund on versof stuur gekregen on gelsapen
7/11/40
Reichreven merus mijn en schoon broevten
9/10/40
2 paket onvangen van ondergoed en cigaretten enz.
11/12/40
we zijn nu reeds december en nog altijd geen spraak van naar huis gaan , dem zou geraakt 1940 1 het bekan aan vergote en komen en een meerjaar loslekt hoe lang zal dat nog duren. Heb ook naar de geneesheer geweest voor mijn hoofd
10/1/41
Emtelijk is het er toch van gekomen men had ons veel ge deht het me de eerte dingen zoo zijn rue lekkes er geen hekrof meer ram men had ons ijl nu veel gezegd en eindelijk is t es toch van geheme na 8 u sochtends
21/1/40
men vertelde ook van alle canurs in t front dan gaar we ru zelf weg de df. Zelf sprecht men van 10 rehuunmt maar zal het hof zijn ik voel me zeer omgelukkig en er is meer geslagen er wip reer 2 conooei avormeer voor ons
Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit potior : Er is bijna geen enkele vrede, zo onrechtvaardig dat deze niet beter is dan de eerlijkste oorlog Erasmus
Gebruikersavatar
yente
Lid
Berichten: 1510
Lid geworden op: 14 dec 2008, 18:28
Locatie: België

Re: dagboek

Bericht door yente »

Bedankt voor het delen!
Mvg Yente
Gezocht: WO1/WO2 militaria van Duffel en Sint Katelijne Waver
Gebruikersavatar
laurens jan
Lid
Berichten: 1117
Lid geworden op: 16 jun 2012, 11:04
Gegeven: 17 keer
Ontvangen: 6 keer

Re: dagboek

Bericht door laurens jan »

Ziet er wel goed uit.
Had er wel moeite mee dit te lezen.
Gebruikersavatar
jeppiemans
Lid
Berichten: 66
Lid geworden op: 22 nov 2011, 15:39
Locatie: belgie

Re: dagboek

Bericht door jeppiemans »

Danke yente

Ja jan, dat is inderdaad waar, ouder nederlands, maar was ook echt een ramp om het over te schrijven, na al die jaren, was nog geschreven houtskool
Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit potior : Er is bijna geen enkele vrede, zo onrechtvaardig dat deze niet beter is dan de eerlijkste oorlog Erasmus
Plaats reactie