Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Boeken, tijdschriften en websites met betrekking tot WOII
Linkse Rakker
Lid
Lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 03 jun 2009, 18:21

Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door Linkse Rakker »

Hallo allemaal,

Ik vond onderstaande brief op http://www.vrijbit.nl. Het heeft mij een aantal vraagtekens bezorgd met betrekking tot de nederlandse rechtsstaat. Eigenlijk is dat ook de reden geweest om mij hier aan te melden. Onder deze brief zal ik mijn twijfel eens uitspreken en naar jullie mening vragen.

Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?
Persberichten
Open brief aan de media

Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Zondag 9 november 2008 was het 70 jaar geleden dat de Kristallnacht in Duitsland een dieptepunt in de Europese historie markeerde. Aansluitend op die Kristallnacht werden de anti-joodse maatregelen in Duitsland aangescherpt. Wat is nu de overeenkomst van de historie van stemmingmakerij tegen joden en de actualiteit van vandaag de dag tegen 'vreemdelingen'?

De overeenkomst is "vrijheid". Je vrij en zonder beperkingen kunnen bewegen, leven en uiten. Dat is nu precies waar de schoen knelt: vrijheid betekent namelijk ook privacy. En privacy is iets dat de afgelopen jaren steeds verder wordt ingeperkt en aan verloedering onderhevig is.

Onze overheid werkt daar actief aan mee, zoals in het geval van: het elektronisch patiëntendossier EPD (streven is dat eind 2009 alle zorgverleners verplicht zijn aangesloten), het elektronisch kinddossier (EKD met ingang van 2009), het invoeren van het biometrisch gechipte paspoort (sinds augustus 2006) en medio 2009 worden daar onze vingerafdrukken aan toegevoegd (geldt voor kinderen vanaf 6 jaar), de invoering van de OV-chipkaart, de plannen voor het invoeren van slimme energiemeters in onze meterkasten waardoor energiebedrijven continue inzicht in ons energieverbruik hebben.

Tegen vastlegging van onze gegevens in het EPD kunnen we bezwaar aantekenen. Waarom kan dat niet bij het EKD en het biometrische RFID paspoort? Waarom heeft niet iedere Nederlander de EPD-brief ontvangen? Premier Balkenende juichte registreren van etniciteit tijdens de Algemene Beschouwingen in september 2008 toe. Volgens een artikel dat 3 november 2008 in NRC-Next verscheen, is “het elektronisch kinddossier echter veel schimmiger. In de Tweede Kamer gaan al stemmen op om het net van dat kinddossier nog verder uit te werpen. Waarom ook geen etnische registratie? De PvdA is er voor, want zijn huidskleur en herkomst geen nuttige indicaties voor sociale problemen?” Dat zijn maatregelen die voor 2009 gelden.

Hoe lang nog voordat er een etnische registratie wordt doorgevoerd in ons paspoort en ID-kaart? Hoe lang nog voor de gegevens van iedere burger in één centrale database worden opgeslagen? Dan hebben wij de maatregelen die reeds zijn doorgevoerd nog niet eens genoemd en de maatregelen die op langere termijn op stapel staan ook niet. Dan hebben we het ook nog niet gehad over de aangetoonde hiaten en onveiligheden van deze registratie- en controlesystemen.

Van al deze maatregelen staat centraal, dat de overheid alles van ons wil weten en meer gegevens dan wij weten van ons opslaat in databases. Wie hebben daar toegang toe, waarvoor worden die gegevens gebruikt, hoe worden deze databases beveiligd, kunnen wij bezwaar maken tegen opname in een dergelijk systeem, hebben wij inzage in de gegevens die over ons worden opgeslagen, is er een correctiemogelijkheid in geval van fouten, wordt er melding gemaakt van problemen met registratiesystemen en worden al deze databases aan elkaar gekoppeld zodat er een nog completer beeld over onze handel en wandel ontstaat?

Wat zal de consequentie van datamining zijn en het vastleggen van ons profiel? Zeker in combinatie met de veranderende rechtsorde waarbij een verdachte steeds meer moet aantonen onschuldig te zijn (omgekeerde bewijslast). Dan hebben we het hier nog niet over het bedrijfsleven en andere organisaties die eveneens overal databases en veiligheidssystemen invoeren die onze privacy inperken of schaden.

Welke gevolgen dit heeft, werd bijvoorbeeld zondagavond 9 november jl. in het televisieprogramma van Zembla "Wij weten alles van u" getoond, door identiteitsfraude aan de kaak stellen. Naar aanleiding van dit programma zijn maandag 10 november 2008 door Alexander Pechtold (D’66) Kamervragen gesteld en is er door diverse media aandacht aan dit onderdeel van onze privacy besteed.
Er zijn echter nog veel meer aspecten aan onze privacy die nog onderbelicht zijn. In de vorige alinea van deze brief hebben we reeds een kleine opsomming gegeven. Deze opsomming is echter niet compleet. Op de websites van http://www.volksopstand2008.nl en http://www.vrijbit.nl treft u een schat aan recente artikelen en informatie aan over de privacyverloedering.

De vereniging Vrijbit, stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie. Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en heeft geen binding met politieke partijen, organisaties of levensbeschouwelijke stromingen. Volgens Vrijbit is het de uiterst belangrijk dat de media veel uitgebreider dan nu het geval is, aan diverse aspecten van onze privacy verloedering aandacht besteden, om ervoor te zorgen dat het Nederlandse volk weet wat er aan maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd zodat ze in de gelegenheid gesteld worden daar invloed op uit te oefenen.

Het lijkt ons de hoogste tijd om na te gaan hoeveel vrijheid we in werkelijkheid nog hebben.
Kristallnacht was 70 jaar geleden de opmaat voor de vervolging van mensen die de regering onwelgevallig waren. Nu de overheid iedere burger als potentieel verdachte is gaan beschouwen en de mens, door alle persoonsregistratie- en controle, steeds meer transparant wordt, krijgt dat glasgerinkel nog een heel andere dimensie. In een glazen samenleving kan het iedereen treffen dat zijn persoonlijk leven geruïneerd wordt door vervolging terwijl hij niets strafbaars doet. De afbraak van de privacy echter levert niet enkel gevaar op voor ieder individue persoonlijk, maar vormt tevens een bedreiging voor de complete samenleving in zijn totaliteit.

‘Glas breekt gemakkelijk’ waren in dit verband de afsluitende woorden van Britta Böhler op de Socrateslezing van het Humanistisch verbond op 14-11 in Amsterdam.

Wij vragen uw voortdurende aandacht voor dit onderwerp en vragen u om in de berichtgeving dieper in te gaan op de materie.
Uiteraard willen wij u te allen tijde zoveel mogelijk uitleg en toelichting geven.


Met vriendelijke groet,


Het bestuur van de vereniging Vrijbit.Als ik zo deze brief eens lees en de referentie naar kristalnacht bekijk ben ik teruggekomen op mijn eerste geschokte indruk. In eerste instantie vond ik de vergelijking erg onterecht, maar na wat naspeurwerk moet ik bekennen dat ik toch een aantal feiten lees in deze brief. Nederland heeft inderdaad de privacy behoorlijk ingeperkt. Er zijn electronische patiënten dossiers (EPD) en electronische kind dossiers (EKD), biometrische gegevens worden sinds 2006 in het paspoort opgenomen én in 2009 komen daar vingerafdrukken bij, om nog maar niet te spreken van slimme energie meters. Onze minister president (Jan Peter Balkenende) juicht het registreren van etniciteit toe. Dit alles heeft mij de vraag laten stellen wie wij zijn. Zijn wij hard op weg om in een soort totalitair systeem terecht te komen? Is de verwijzing naar kristalnacht terecht? Is nederland al totalitair? Wat zijn jullie gedachten?
Gebruikersavatar
iknowdintoo
Lid
Berichten: 1753
Lid geworden op: 10 okt 2007, 17:33
Locatie: Terherne, Friesland
Ontvangen: 1 keer

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door iknowdintoo »

Als Nederland al totalitair was, stond je bericht niet hier.
Crimthink unperson remove doubleplus speedwise
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

Wat een vreemde vergelijking wordt hier gemaakt, de Kristallnacht en de vrijheid die in Nederland wordt ingeperkt, met als voorbeeld van jouw het EPD.

De kristallnacht was inderdaad de beperking voor joden, maar dat heeft hier toch totaal niks mee te maken?
Mogen wij door dat EPD en het paspoort met vingerafdruk niet meer naar het zwembad dan? Mogen wij niet meer in openbare parken komen? Mogen wij niet meer naar school? Mogen wij niet meer in alle winkels komen? etc. etc.

Ik begrijp je vergelijking TOTAAL niet.
Wat is er hier op het forum de laatste tijd toch een ophef over het EPD, en de paspoort met vingerafdruk.
Is het één en dezelfde persoon?

Ten eerste zijn zoals Asjemenou in het andere topic al aangaf, al VEEL en VEEL langer dingen over ons bekend via je paspoort/identiteitskaart, wat is nu dan ineens de ophef? Heb je er al die jaren last van gehad?
Of geld hier 'wat niet weet wat niet deert', en nu wanneer je er iets over hoort gelijk een hele ophef moet maken?


.
Linkse Rakker
Lid
Lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 03 jun 2009, 18:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door Linkse Rakker »

Geachte dennisb, ik moet zeggen dat ik de vergelijking in beginsel ook wat vreemd vond. Toch vind ik de vergelijking niet geheel onterecht. In Nazi-Duitsland (en trouwens ook in NSB-Nederland) werden de geregistreerde persoonsgegevens (waar overigens ook de etniciteit bij stond vermeld!) gebruikt om Joden op te sporen en uiteindelijk te deporteren. In die zin is de argwaan zeer terecht vind ik in tweede instantie. Op dit moment is het nog niet gezegd dat dit ook echt ingezet zal gaan worden voor zulke zaken, maar het lijkt mij dat de wijze waarop de media een paar jaar geleden nog het 'Marokkanen vraagstuk' behandelde wijst in ieder geval op een steeds xenofobere samenleving. De bejubeling van het opnemen van de etniciteit van mensen in het paspoort door onze minister president spreekt ook boekdelen naar mijn mening. De toekomst kent natuurlijk niemand, maar ik denk dat de vereniging Vrijbit wel de vinger op de wonde weet te leggen. Het motto van de vereniging Vrijbit is als volgt: "De vereniging Vrijbit stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie." In die zin is deze brief natuurlijk precies op één lijn met hun doelstelling en, naar mijn mening, een goed middel om mensen in ieder geval te confronteren met de schaduwzijde van de beveiliging van onze staat. Het opleveren van vrijheden in ruil voor veiligheid is denk ik nooit een goed idee. Maar goed, mijn vraag is naar wat anderen hiervan vinden en waarom. Waarom vindt jij de vergelijking onterecht?


Ik wil je trouwens vragen welke ophef er op is geweest over het EPD en het paspoort met vingerafdruk? En welke personen zijn dezelfde?

Als laatste wil ik gezegd hebben dat ik vind dat je me wat vreemd behandeld. Het is wat mij betreft niet dat ik me nu opeens gepikeerd voel door het registreren van gegevens. Ik heb de vergelijking gewoon niet eerder zo gelegd met het totalitaire Nazi-Duitsland. Daarbij denk ik niet dat ik degene zal zijn die hier heel van problemen van zou kunnen krijgen. Wel denk ik dat ik mensen bewust moet maken van de risico's die het registreren van dit soort gegevens met zichzelf mee brengt. Deze gedachten samen maken dat ik meer vragen ben gaan stellen en mijn gedachten eens zou willen vergelijken met die van anderen. Het bleek moeilijk om over dit soort zaken een serieus gesprek te hebben met mensen. Daarom heb ik me tot het internet gewend. Door eerst naar wat termen gezocht te hebben kwam ik dit forum op het spoor. Uiteindelijk heb ik hier mijn prangende vraag gesteld. En jij, wat denk jij dat de gevolgen van privacy wetgevingen voor jou zijn?
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

Ten eerste, ik probeer niemand hier te pikeren of wat dan ook, jij vraagt ons om een mening en die geef ik.
Ten tweede, we hadden al een topic over de nieuwe paspoortwet, zie hier: http://wo2forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=22688

"Als laatste wil ik gezegd hebben dat ik vind dat je me wat vreemd behandeld. Het is wat mij betreft niet dat ik me nu opeens gepikeerd voel door het registreren van gegevens. Ik heb de vergelijking gewoon niet eerder zo gelegd met het totalitaire Nazi-Duitsland. Daarbij denk ik niet dat ik degene zal zijn die hier heel van problemen van zou kunnen krijgen. Wel denk ik dat ik mensen bewust moet maken van de risico's die het registreren van dit soort gegevens met zichzelf mee
brengt."


Ik behandel je helemaal niet vreemd, leg me eens uit op wat voor manier ik je vreemd behandel?
Je verklaart zelf al dat jij zelf er weinig problemen mee zult krijgen, waar moeten mensen zich naar jouw mening dan van bewust worden en welke risico's zitten er dan aan vast? EN, wie zullen er dan wel problemen mee krijgen naar jouw mening?

"Op dit moment is het nog niet gezegd dat dit ook echt ingezet zal gaan worden voor zulke zaken, maar het lijkt mij dat de wijze waarop de media een paar jaar geleden nog het 'Marokkanen vraagstuk' behandelde wijst in ieder geval op een steeds xenofobere samenleving. De bejubeling van het opnemen van de etniciteit van mensen in het paspoort door onze minister president spreekt ook boekdelen naar mijn mening"

We hebben naar mijn mening nu een links kabinet die een asielbeleid hanteren waar als je niet oppast, over een 20 jaar heel buitenland hier hebt.
Ik snap ook wel waar jij nu heen probeert te gaan met een 'xenofobere samenleving' richting rechts, richting Wilders die vind dat het genoeg is. Dat is ook het punt, en moet zeggen dat ik het daar mee eens ben. als je nu uit onderzoeken hoort dat Rotterdam al voor bijna 50% uit allochtonen bestaat, dan is er naar mijn mening toch goed iets mis.
Als je naar programma's als 'Opsporing verzocht' kijkt, en ziet dat 99 van de 100 gevallen over 'Een lichtgetinte man van buitenlandse afkomst' gaan. Als je hoort dat in Rotterdam bijna 60% van de marokkanen in Rotterdam met politie in aanraking is geweest en 40% van de antilianen in Rotterdam ook al met politie in aanraking is geweest. Zelfs 36% van de Turken is al in aanraking geweest met politie in Rotterdam. Dat dan tegenover een 18,4% autochtone dat in aanraking is geweest met politie.
Nee, dit is geen mening, dit zijn feiten!


"In Nazi-Duitsland (en trouwens ook in NSB-Nederland) werden de geregistreerde persoonsgegevens (waar overigens ook de etniciteit bij stond vermeld!) gebruikt om Joden op te sporen en uiteindelijk te deporteren. In die zin is de argwaan zeer terecht vind ik in tweede instantie."

Ik ben met je eens dat in Nazi-Duitsland persoonsgegevens (MET etniciteit) geregistreerd werden. In Nederland gaan we die richting nu ook uit ja. MAAR deze mening vindt ik zeer onsmakelijk om die 'xenofobere samenleving' en dan met name waar je richting Wilders wil gaan denk ik (omdat dat hem ook al is gezegd) te gaan vergelijken met Nazi-Duitsland waardoor 6 MILJOEN joden zijn VERMOORD!
Ik weet niet of je het jezelf realiseert, maar 6 MILJOEN JODEN die VERMOORD zijn.
Jij wil met andere woorden dus zeggen dat straks, de regering, voornamelijk denk ik de rechtse partijen miljoenen allochtonen gaan deporteren en vermoorden?

Sorry, maar naar mijn mening toon je hier duidelijk je zwakte punt, je moet wel zo extreem links zijn en zo'n fobie voor rechts hebben om zo'n vergelijking te durven maken!


.
Gebruikersavatar
okke
Lid
Berichten: 3369
Lid geworden op: 25 feb 2003, 20:31
Locatie: Rosmalen
Gegeven: 3 keer

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door okke »

dennisb schreef:We hebben naar mijn mening nu een links kabinet die een asielbeleid hanteren waar als je niet oppast, over een 20 jaar heel buitenland hier hebt.
Ik snap ook wel waar jij nu heen probeert te gaan met een 'xenofobere samenleving' richting rechts, richting Wilders die vind dat het genoeg is. Dat is ook het punt, en moet zeggen dat ik het daar mee eens ben. als je nu uit onderzoeken hoort dat Rotterdam al voor bijna 50% uit allochtonen bestaat, dan is er naar mijn mening toch goed iets mis.
Als je naar programma's als 'Opsporing verzocht' kijkt, en ziet dat 99 van de 100 gevallen over 'Een lichtgetinte man van buitenlandse afkomst' gaan. Als je hoort dat in Rotterdam bijna 60% van de marokkanen in Rotterdam met politie in aanraking is geweest en 40% van de antilianen in Rotterdam ook al met politie in aanraking is geweest. Zelfs 36% van de Turken is al in aanraking geweest met politie in Rotterdam. Dat dan tegenover een 18,4% autochtone dat in aanraking is geweest met politie.
Nee, dit is geen mening, dit zijn feiten!
In zijn afscheidsrede stelt hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk dat ondanks dat criminaliteitscijfers onder bepaalde migrantengroepen al twintig jaar hoog zijn en niet omlaag gaan, dit niet puur een etnische kwestie is (Volkskrant). "Het misdaadprobleem afdoen als enkel een etnisch of cultureel probleem is te simpel," zegt Bovenkerk.

Je feiten lijken mij toch meer op een mening. Een breedgedragen mening.
Zelf Denken Samen Leven - Humanistisch Verbond
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

okke schreef:
dennisb schreef:We hebben naar mijn mening nu een links kabinet die een asielbeleid hanteren waar als je niet oppast, over een 20 jaar heel buitenland hier hebt.
Ik snap ook wel waar jij nu heen probeert te gaan met een 'xenofobere samenleving' richting rechts, richting Wilders die vind dat het genoeg is. Dat is ook het punt, en moet zeggen dat ik het daar mee eens ben. als je nu uit onderzoeken hoort dat Rotterdam al voor bijna 50% uit allochtonen bestaat, dan is er naar mijn mening toch goed iets mis.
Als je naar programma's als 'Opsporing verzocht' kijkt, en ziet dat 99 van de 100 gevallen over 'Een lichtgetinte man van buitenlandse afkomst' gaan. Als je hoort dat in Rotterdam bijna 60% van de marokkanen in Rotterdam met politie in aanraking is geweest en 40% van de antilianen in Rotterdam ook al met politie in aanraking is geweest. Zelfs 36% van de Turken is al in aanraking geweest met politie in Rotterdam. Dat dan tegenover een 18,4% autochtone dat in aanraking is geweest met politie.
Nee, dit is geen mening, dit zijn feiten!
In zijn afscheidsrede stelt hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk dat ondanks dat criminaliteitscijfers onder bepaalde migrantengroepen al twintig jaar hoog zijn en niet omlaag gaan, dit niet puur een etnische kwestie is (Volkskrant). "Het misdaadprobleem afdoen als enkel een etnisch of cultureel probleem is te simpel," zegt Bovenkerk.

Je feiten lijken mij toch meer op een mening. Een breedgedragen mening.

Ik geef geen mening, ik geef feiten.
Diezelfden man waar jij het over hebt, geeft aan wat ik zeg.
Hier een link: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/ar ... neel_.html

Daarnaast stelt hij inderdaad dat de misdaad al 20 jaar hoog ligt onder migrantengroepen, ik hebt toch ook niet gezegd dat het een probleem is van het afgelopen jaar, het toont zelfs aan dat er al veel langere tijd problemen zijn met allochtonen.


"Het misdaadprobleem afdoen als enkel een etnisch of cultureel probleem is te simpel," zegt Bovenkerk''

Als je verder had gelezen had je ook gelezen dat hij zegt dat het ligt aan 2 dingen:
- de sociaal-economische-positie
- en de sociale controle.

Vooral dit laatste voorbeeld geeft al aan, dat niet alleen de criminelen het probleem zijn, maar ook de ouders zelf.
ZIJ laten hun kind gewoon hun gang gaan, en doen er niks aan omdat ze zelf vaak (en dat is ook bewezen!) de Nederlandse taal niet beheersen.
Als je dan nog verder kijkt blijkt dus eigenlijk dat het hele multi-culturele gedoe van ons kabinet gefaald is, en dat de inburgering van allochtonen gefaald is.
Gebruikersavatar
okke
Lid
Berichten: 3369
Lid geworden op: 25 feb 2003, 20:31
Locatie: Rosmalen
Gegeven: 3 keer

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door okke »

Een slechte sociaal-economische-positie zie je veel bij allochtonen, maar niet omdat zij allochtoon zijn, maar omdat de samenleving hen geen betere sociaal-economische positie toestaat.
Afnemende sociale controle is een Nederlands (Westers) verschijnsel. Een gevolg van de individualisering, recht op zelfbeschikking en zelfontplooiing en afname van bemoeienis.

Ik vind dat de aandacht wel eens naar het mannelijk deel van onze samenleving gekeken mag worden. Als je naar programma's als 'Opsporing verzocht' kijkt, en ziet dat 99 van de 100 gevallen over mannelijke delinquenten gaat, dan begrijp je wel wat ik bedoel.
Zelf Denken Samen Leven - Humanistisch Verbond
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

okke schreef:Een slechte sociaal-economische-positie zie je veel bij allochtonen, maar niet omdat zij allochtoon zijn, maar omdat de samenleving hen geen betere sociaal-economische positie toestaat.
Afnemende sociale controle is een Nederlands (Westers) verschijnsel. Een gevolg van de individualisering, recht op zelfbeschikking en zelfontplooiing en afname van bemoeienis.

Ik vind dat de aandacht wel eens naar het mannelijk deel van onze samenleving gekeken mag worden. Als je naar programma's als 'Opsporing verzocht' kijkt, en ziet dat 99 van de 100 gevallen over mannelijke delinquenten gaat, dan begrijp je wel wat ik bedoel.

Dus jij zegt doordat allochtonen in een slechte sociaal-economische-positie zitten, zij maar crimineel gedrag moeten vertonen en wij dat maar moeten goedkeuren? Ook zeg jij dus dat dat door ons komt? hoezo staan wij allochtonen geen betere sociaal-economische-positie toe dan? In Nederland heeft iedereen vrijheid van onderwijs, vrijheid in bijna alles, dus iedereen kan er zelf wat aan doen, maar blijkbaar willen veel allochtonen dat niet.

Doordat in de westerse cultuur dus een afnemende sociale controle is, en de allochtonen zich blijkbaar daar niet naar aan kunnen passen, moeten we dus hun criminele gedrag goedkeuren? Misschien hadden ze zich dat dan eerder moeten bedenken voordat ze hierheen kwamen, en niet hier nu maar het slachtoffer gaan spelen want 'we hebben het zo slecht'.
Zoals laatst in de krant stond en door een Marokkaan is gezegd: 'Marokkanen moeten ophouden met zielig doen.'
Dan heb ik het niet alleen over de marokkanen maar over de allochtonen, het voorbeeld kwam alleen zo voor.

Daarnaast is het natuurlijk triest om dan nu alles te gaan verdraaien en te zeggen, Nee er moet maar eens naar de mannen worden gekeken omdat in 99% van de gevallen mannen geweld/overvallen plegen.
Gebruikersavatar
okke
Lid
Berichten: 3369
Lid geworden op: 25 feb 2003, 20:31
Locatie: Rosmalen
Gegeven: 3 keer

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door okke »

dennisb schreef:Dus jij zegt doordat allochtonen in een slechte sociaal-economische-positie zitten, zij maar crimineel gedrag moeten vertonen en wij dat maar moeten goedkeuren?
Nee; ik zeg dat crimineel gedrag en slechte sociaal-economische posities samengaan. Dat dit niet betekent dat crimineel gedrag en allochtonen samengaan, behalve dat zij vaak sociaal-economisch verbonden zijn.
dennisb schreef:Ook zeg jij dus dat dat door ons komt? hoezo staan wij allochtonen geen betere sociaal-economische-positie toe dan? In Nederland heeft iedereen vrijheid van onderwijs, vrijheid in bijna alles, dus iedereen kan er zelf wat aan doen, maar blijkbaar willen veel allochtonen dat niet.
Dat zeg ik inderdaad.
dennisb schreef:Doordat in de westerse cultuur dus een afnemende sociale controle is, en de allochtonen zich blijkbaar daar niet naar aan kunnen passen, moeten we dus hun criminele gedrag goedkeuren?
Waarom moet crimineel gedrag goedgekeurd worden? Ik heb dat nergens geschreven. En wat bedoel je met je uitspraak dat allochtonen zich niet aan zouden kunnen passen aan afnemende sociale controle?
dennisb schreef:Misschien hadden ze zich dat dan eerder moeten bedenken voordat ze hierheen kwamen, en niet hier nu maar het slachtoffer gaan spelen want 'we hebben het zo slecht'.
De allochtonen waar jij op doelt (die voor de hoge criminaliteit zouden zorgen) zijn volledig Nederlander: hun ouders of zelfs grootouders zijn in Nederland geboren.
dennisb schreef:Zoals laatst in de krant stond en door een Marokkaan is gezegd: 'Marokkanen moeten ophouden met zielig doen.' Dan heb ik het niet alleen over de marokkanen maar over de allochtonen, het voorbeeld kwam alleen zo voor.
Zielig doen is inderdaad niet nodig.
Zelf Denken Samen Leven - Humanistisch Verbond
Linkse Rakker
Lid
Lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 03 jun 2009, 18:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door Linkse Rakker »

Geachte dennisb, ik ben het met je eens dat er in ons land nog geen genocide gepleegd wordt. Wel was het woord deportatie met Verdonk een vaste prik. Alle registraties hierbij opgeteld kom ik in mijn gedachten toch een stuk dichter bij het Nederland van Seyss-Inquart.
Ik ben het ook met je eens dat percentages nu aantonen dat bepaalde bevolkingsgroepen op dit moment onevenredig veel problemen veroorzaken. Mij lijkt het van belang om hier redenen voor te zoeken en te proberen om iets daaraan te doen. Uiteindelijk is het immers zo dat feiten pas iets zeggen in combinatie met een bepaalde gedachte waarmee die feiten een bepaalde betekenis krijgen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat het milieu van het gezin waarin mensen opgroeien veel bepalender is voor het gedrag van mensen dan de etniciteit. In tegenstelling hierop is het de etniciteit die volgens onze JUBELENDE minister president opgenomen moet worden in de persoonsgegevens.

Mijn persoonlijke standplaats is dat als mensen vreemd aangekeken worden voor bepaalde eigenschappen die toevallig ook voorkomen in bepaalde cijfers, in tegenstelling tot wat die mensen zelf gedaan hebben, deze mensen zichzelf afgezonderd zullen voelen en daardoor zullen radicaliseren. Wat er nu in Nederland aan het gebeuren is heeft in die zin een heel erg grote kans om echt uit de hand te lopen denk ik.

Wat denken jullie van die gedachte?
jurgen
Lid
Berichten: 1787
Lid geworden op: 17 okt 2007, 22:52

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door jurgen »

Mijn persoonlijke standplaats is dat als mensen vreemd aangekeken worden voor bepaalde eigenschappen die toevallig ook voorkomen in bepaalde cijfers, in tegenstelling tot wat die mensen zelf gedaan hebben, deze mensen zichzelf afgezonderd zullen voelen en daardoor zullen radicaliseren. Wat er nu in Nederland aan het gebeuren is heeft in die zin een heel erg grote kans om echt uit de hand te lopen denk ik.

Wat denken jullie van die gedachte?
beste,

Zou u even willen verduidelijken wat u met het vetgedrukte gedeelte bedoelt?
Wat en hoe denkt u dat er iets uit de hand zal lopen? En wie zal dat dan gaan doen?
Telemark
Lid
Berichten: 628
Lid geworden op: 30 aug 2006, 22:18

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door Telemark »

Wij laten ze inderdaad niet toe in ons sociaal-economische-systeem en daar ligt het ook aan.
Ik was laatst nog hier in de moskee; De jeugdgroep stelde voor om de straat op te gaan in een probleemwijk en proberen de allochtone medemens van de straat af te houden.
Dat vond ik een hele goeie actie van hun. Sinds kort staat er ook een voetbalkooi waar de jongelui zich prima kunnen vermaken.

Wat is trouwens ''de westerse cultuur''?
Bier zuipen en de scheidsrechter uitschelden?
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

dennisb schreef:Ook zeg jij dus dat dat door ons komt? hoezo staan wij allochtonen geen betere sociaal-economische-positie toe dan? In Nederland heeft iedereen vrijheid van onderwijs, vrijheid in bijna alles, dus iedereen kan er zelf wat aan doen, maar blijkbaar willen veel allochtonen dat niet.
Dat zeg ik inderdaad.


Wat doen wij verkeerd dan, waardoor zij een slechte sociaal-economische-positie hebben?

dennisb schreef:Misschien hadden ze zich dat dan eerder moeten bedenken voordat ze hierheen kwamen, en niet hier nu maar het slachtoffer gaan spelen want 'we hebben het zo slecht'.
De allochtonen waar jij op doelt (die voor de hoge criminaliteit zouden zorgen) zijn volledig Nederlander: hun ouders of zelfs grootouders zijn in Nederland geboren.


Dat is het probleem juist, zij zijn volledig Nederlander, maar kunnen vaak nauwelijks een woord Nederlands spreken.
dennisb
Lid
Berichten: 593
Lid geworden op: 30 jul 2006, 14:21

Re: Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Bericht door dennisb »

Telemark schreef:Wij laten ze inderdaad niet toe in ons sociaal-economische-systeem en daar ligt het ook aan.
Ik was laatst nog hier in de moskee; De jeugdgroep stelde voor om de straat op te gaan in een probleemwijk en proberen de allochtone medemens van de straat af te houden.
Dat vond ik een hele goeie actie van hun. Sinds kort staat er ook een voetbalkooi waar de jongelui zich prima kunnen vermaken.

Wat is trouwens ''de westerse cultuur''?
Bier zuipen en de scheidsrechter uitschelden?
Ik heb het niet over de Westerse cultuur, ik heb het over de Nederlandse culuur.
Ieder land heeft zoals je denk ik wel weet zijn eigen cultuur, wat je hier in Nederland ziet is dat die Nederlandse cultuur steeds verder weg wordt gedrukt, en plaats moet maken voor andere culturen. Mevr. Halsema durft zelfs te beweren dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Nederland heeft zeker een mooie cultuur, maar als je die gaat wegdrukken door andere culturen meer naar de voorgrond te halen dan de Nederlandse ben je fout bezig en dat is wat partijen als Groenlinks doen.
Plaats reactie