OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Over het hier en nu (nieuwsberichten, actualiteiten en dergelijke, in relatie met WOII)
Gebruikersavatar
uniformverzamelaar
Lid
Berichten: 1404
Lid geworden op: 04 jul 2013, 07:58
Locatie: België

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door uniformverzamelaar »

Jim schreef:
uniformverzamelaar schreef:Ik kan aannemen dat dit zwaar ligt bij de Joden.

Maar als je langs de andere kant ziet van Israël met de nederzettingen doet, dan vraag ik mij toch het een en ander af.
uniformverzamelaar schreef:
Maar heb zeker iets tegen mensen die speciaal op zoek gaan naar dergelijke dingen, zo hebben we er in België ook zitten hoor.
Maar de strijd die ze voeren zouden ze langs twee kanten moeten voeren, ook tegen hun eigen regering voor de wandaden die ze doen. Maar daar schort nu juist het schoentje.
De strijd van de Israël gaat niet over zelfbehoud, maar gewoon op gebieduitbreiding met hun nederzetting politiek
Ik ben van mening dat in de bovenstaande bericht zeer ongenuanceerd is bericht over Joden

En tevens een llink wordt gemaakt naar de huidige Israelische politiek.
Je weet niet of de Joodse persoon /personen die tegen vrije verkoop van Mein Kampf zijn ook eens zijn met de Israelische politiek. Waarom zou men daar in 1 adem daar tegelijk tegen protesteren?

Er zijn ook Joden tegen de Israelische politiek: http://nl.wikipedia.org/wiki/Een_Ander_Joods_Geluid
Maar mogelijk zijn ze als persoon ook tegen verkoop van Mein kampf. Mag toch!?

1. Het is niet moreel correct stukken apart te vermelden die in een bepaalde context werden geplaatst. Typisch om iets te bewijzen of aan te tonen wat er niet staat.

2. Mag er geen link gemaakt worden naar de Israëlische politiek, die als je nagaat in mate idem was als deze van het derde rijk : Gebiedsuitbreiding... met alle doeleinden die ze daarvoor voor handen hebben. (Verbanning, vergrendeling van gebieden, opsluiting enz... Heb ik zoiets in die aard ook niet gelezen in dat dat bewuste boek ?

3. U weet dat precies wel (?) dat deze mensen ook tegen deze politiek zijn.

4. Het woord "mogelijk" is toch een woord waar men bedenkingen kan bij plaatsen ? Is dit een persoonlijk onderzoek ?
Groeten
GuY

We moeten beseffen dat meer personen meer weten dan één, maar we moeten ons ook realiseren dat we samen maar een fractie weten van wat er te weten valt
Gebruikersavatar
Jim
Lid
Berichten: 2046
Lid geworden op: 09 aug 2004, 03:56
Locatie: Budel
Ontvangen: 24 keer

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door Jim »

uniformverzamelaar schreef:
1. Het is niet moreel correct stukken apart te vermelden die in een bepaalde context werden geplaatst. Typisch om iets te bewijzen of aan te tonen wat er niet staat.

2. Mag er geen link gemaakt worden naar de Israëlische politiek, die als je nagaat in mate idem was als deze van het derde rijk : Gebiedsuitbreiding... met alle doeleinden die ze daarvoor voor handen hebben. (Verbanning, vergrendeling van gebieden, opsluiting enz... Heb ik zoiets in die aard ook niet gelezen in dat dat bewuste boek ?

3. U weet dat precies wel (?) dat deze mensen ook tegen deze politiek zijn.

4. Het woord "mogelijk" is toch een woord waar men bedenkingen kan bij plaatsen ? Is dit een persoonlijk onderzoek ?
1 welke aparte context gaat het over?
De gebruikte term : De Joden is een veralgemenisering in mijn ogen.
En daar ben ik in dit geval tegen. Als dat niet zo is. Maak het mij en anderen maar graag duidelijk

2) Je mag elke link maken wil niet zeggen dat die relevant is. Het is mogelijk om elke link in het heden en verleden te maken waar een land gebied inpikt. Naar de nazi periode. Bv Zoals Napoleon, Karel De Grote, Stalin, Chinese communisten, Poetin, Verschillende Afrikaanse landen, Japanse aandeel in wo2.
Als een Rus probleem maakt over Mein Kampf verwijs je ook naar Stalin of Poetin? Ik mis vernietigingskampen. Is echt uniek voor het nazisme.

3) Weet u wel precies dat deze mensen voor deze politiek zijn? Je verondersteld iets en presenteerd dat als waar. Als ik tegen de verkoop van Mein Kampf ben. Wordt ik dan door iemand erop gewezen dat Nederland ook niet zo leuke dingen heeft gedaan ?

4)Mogelijk is een woordt dat een veronderstelling uidrukt. Geeft dat ik het niet onlogisch vindt dat een Joods persoon tegen het Israelisch regerings beleid is en ook tegen het verkoop van Mein kampf is.
And not all the monkeys are in the zoo.
Every day you meet quite a few. (Swinging on a Star) Anne Shelton 1944
Gebruikersavatar
uniformverzamelaar
Lid
Berichten: 1404
Lid geworden op: 04 jul 2013, 07:58
Locatie: België

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door uniformverzamelaar »

Ik hebv in vorige posten duidelijk geschreven over welke joden het ging. Maar U schijnt ook zeer selectief te lezen.

Dat dit speciaal tegen die joden was dat dit boek speciaal gaan zoeken om daar tegen klacht in te dienen en als je hun teksten leest weet je genoeg dat zij voor de nederzettingspolitiek zijn en de totale vernietiging van hun tegenstanders.

Inderdaad het nazisme had zijn kampen, wat niemand goed kan praten en waar men in die tijd ook niets tegen gedaan heeft. En waarom niet ?
Of gold daar ook de regel "Wir haben es nicht gewusst ?" door de ander mogendheden.
Elk regime of politiek heeft zijn zwarte kanten.
Dat deze politiek niet relevant zou zijn aan de geschiedenis moet ik ten stelligste ontkennen.
Maar dit zal van het niveau van uw opleiding afhangen veronderstel ik.

Trouwens geeft mij eens een percentage van de joden die tegen deze politiek van hun regering zijn.
Inderdaad een zeer kleine minderheid kan ik veronderstellen.

Of is Israël vrij van zonden ?

Stop de Israelische wandaden in Gaza

Door: Ludo De Brabander en Nadia Fadil
Editor | Wednesday 28 January 2009

De Israëlische bombardementen op Gaza van dit weekend richten een ware slachting aan en voeren het Palestijns-Israëlisch bezettingsconflict daarmee nog maar eens naar een nieuw bloedig dieptepunt. Op het ogenblik dat we dit schrijven zijn er al meer dan 200 (update: 10-januari: 900) dodelijke slachtoffers gevallen en een 700-tal gewonden, wat het tot een van de bloedigste dagen in het conflict maakt sinds 1967. Intussen laat de Israëlische regering weten dat dit offensief nog maar aan haar begin staat.Deze gebeurtenissen vinden goed twee jaar na Libanon plaats toen Tel Aviv eveneens het recept van een grootschalige militaire bommencampagne hanteerde. De parallellen tussen beide gebeurtenissen zijn treffend. Ook toen heetten de massale bombardementen van de Libanese civiele infrastructuur, de bezetting van het zuiden van het land en 1000 dodelijke slachtoffers een ‘oorlog tegen Hezbollah’. Ook toen rechtvaardigde Israël deze wandaden als een legitieme reactie op een aanval van Hezbollah in Juli 2006 waarbij 2 Israëlische soldaten het leven lieten en 3 werden ontvoerd.

Maar net zomin de Israëlische aanval op Libanon een antwoord vormde op de ontvoeringsacties van Hezbollah, zijn de huidige bombardementen van Gaza geen reactie op de raketaanvallen van Hamas die op 19 december een einde maakte aan het staakt-het-vuren. Het is inmiddels voldoende gedocumenteerd dat de aanval op Libanon lang op voorhand was gepland. Ook nu lezen we in de Israëlische krant Haaretz (28/12/08) dat defensieminister Eduh Barak het leger reeds zes maanden geleden beval zich op te maken voor de operatie, op een ogenblik dat de Israëlische regering onderhandelingen voor een staakt-het-vuren met Hamas had aangevat. Bovendien rechtvaardigt het argument dat Israël vooral Hamas militanten wil treffen op geen enkele wijze dat burgers tot doelwit worden gemaakt van strafmaatregelen en militaire operaties.
In werkelijkheid wordt de hele bevolking van Gaza geraakt. Waar het echt om draait is enerzijds de aandacht afleiden van de bezetting, de uitbreiding van de kolonisatie op de Westelijke Jordaanoever en het breken van het verzet en anderzijds de verkiezingen in Israël waar de regeringspartijen met een straffe militaire actie het verloren terrein op de extreemrechtse oppositie onder leiding van Benjamin Netanyahu proberen terug te winnen.
De Israëlische regering presenteert haar eigen wandaden stelselmatig als ‘zelfverdediging’. Hierdoor slaagt Israël erin het beeld te scheppen dat zij dit geweld niet heeft gewenst, maar noodgedwongen ‘reageert’ op het geweld van Hamas. Deze voorstelling van zaken – die ook door vele media wordt overgenomen – berust op een foutieve lezing van de feiten om minstens twee redenen.

Ten eerste gaat ze voorbij aan de voorgeschiedenis. Als bezettingsmacht controleert Israël de luchtruimte, grenzen, water alsook het komen en gaan van de Palestijnen in Gaza (en de Westelijke Jordaanoever).

Sinds Gaza eenzijdig tot ‘vijandig gebied’ (hostile territory) werd uitgeroepen in September 2007, na de machtsovername door Hamas, blokkeert Israël elementaire basisvoorzieningen. De gevolgen zijn dramatisch. Er is aan alles een gebrek, aan voedsel, medicijnen en petroleum om de elektriciteitsgeneratoren draaiende te houden. Een hele bevolking wordt uitgehongerd. Een recente studie stelt dat 46 procent van de kinderen lijdt aan acute bloedarmoede. “De idee is om de Palestijnen aan een dieet te onderwerpen, maar niet om hen van honger te laten sterven”, aldus een adviseur van de Israëlische premier twee jaar geleden. Maar hoe gevaarlijk dicht zitten we niet al voorbij deze schandalige doelstelling.

Volgens het Rode Kruis kampt 70% van de bevolking met een gebrek aan voedsel. Het gaat hier niet om een of andere natuurramp maar om een bewuste politiek van een staat die zich graag de enige democratie in het Midden-Oosten noemt. Richard Falk, de Speciale Rapporteur van de VN spreekt van een “flagrante en massieve inbreuk op het internationaal humanitair recht.”
Ten tweede wordt de valse indruk gewekt dat Gaza en Israël zich in dit conflict als twee gelijkwaardige tegenstanders tot elkaar verhouden, wat ver afstaat van de realiteit. Israël beschikt over een van de best uitgeruste legers ter wereld, waartegen de Palestijnse milities geen partij vormen. Bij het inzetten van deze oorlogsmachine kijkt de Israëlische regering – wars van de humanitaire regels – op geen mensenleven. De laatste grootscheepse aanval op Gaza, in Februari 2008, maakte om en bij de 112 doden, waaronder een aanzienlijk aantal vrouwen en kinderen. Hoewel elk slachtoffer er een teveel is, is het ook belangrijk eraan te herinneren dat het aantal dodelijke Palestijnse slachtoffers een veelvoud bedraagt van die aan Israëlische zijde. De website van de Middle East Policy Council leert ons dat er in 2008 29 Israëlische dodelijke slachtoffers vielen, tegenover 432 doden aan Palestijnse zijde. Aan Israëlische kant gaat het om een forse daling in vergelijking met 2002 toen er 422 doden vielen. Aan Palestijnse zijde blijft de tol buitengewoon hoog: van 1072 in 2002 naar 432 in 2008 de tientallen doden van de jongste dagen niet meegerekend.

Deze cijfers houden geen rekening met de vele doden als gevolg van het embargo tegen Gaza
Het moedwillig uithongeren en collectief straffen van een hele bevolking gebeurt onder de ogen van de internationale gemeenschap. Zorgvuldig en goed gedocumenteerde rapporten van de speciale rapporteur voor de Mensenrechten van de VN en mensenrechtenorganisaties worden zonder gevolg geklasseerd. De Speciale Rapporteur van de VN Falk vroeg tevergeefs naar een onmiddellijke “beschermde actie” tegen de “voortdurende en grootschalige inbreuken op het fundamentele mensenrecht op leven”. Hij stelde dat de Verenigde Naties een dringende inspanning moeten leveren om een burgerbevolking te beschermen die “collectief wordt bestraft door een beleid dat gelijkstaat aan misdaden tegen de menselijkheid”. Duidelijker kan het toch niet?

Toch hebben de VS en de EU al die tijd net het tegenovergestelde gedaan. De VS storten elk jaar 2,5 miljard dollar militaire steun door aan de Israëlische bezettingsmacht en hebben tal van militaire samenwerkingsakkoorden en projecten lopen.
Washington heeft de Israëlische politiek tegen Gaza altijd gesteund en ook nu laten weten zich achter deze gruwelijke militaire campagne te scharen. Ook de EU ziet geen graten in goede relaties met Israël. Meer nog. Op de jongste top begin december heeft de Europese Raad zelfs beslist de relaties met Israël ‘op te waarderen’, alsof er geen vuiltje aan de lucht is en tegen een negatieve stemming van de Europese parlementsleden in.
Met een dergelijk cynisch beleid zijn beide grootmachten goed op weg om het Internationaal recht ten grave te dragen. Ze verspelen dan ook elk gezag om anderen in dat verband nog de les te spellen, terwijl er nu juist nood is aan een internationale druk die een einde maakt aan het moorddadige optreden van het Israëlische leger en de onmenselijke blokkade van Gaza alsook. Wij roepen dan ook op tot een krachtdadige veroordeling, opschorting van alle handels- en diplomatieke akkoorden met Israël zolang de bezettingspolitiek aanhoudt.

Ludo De Brabander is stafmedewerker van vzw Vrede en lector aan de Arteveldehogeschool Gent.

Nadia Fadil is postdoctoraal onderzoekster aan de Europese Universiteit van Firenze en de KULeuven
einde tekst ".
Laatst gewijzigd door uniformverzamelaar op 03 nov 2014, 08:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten
GuY

We moeten beseffen dat meer personen meer weten dan één, maar we moeten ons ook realiseren dat we samen maar een fractie weten van wat er te weten valt
Gebruikersavatar
hajos
Lid
Berichten: 411
Lid geworden op: 29 mei 2013, 15:59

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door hajos »

Denk dat het hier nog niet echt doorgedrongen is dat het om een soort van Proefproces gaat.

A. de Graaf is deze rechtszaak aangegaan en heeft gelijk gekregen dat Mein kampf niet verkocht mag worden omdat het haat zaaiend is.
Dit legt de weg open naar het strafbaar stellen voor andere nazi attributen waar zichtbare tekens van het nazi rijk zichtbaar zijn.
Dat kwartje is blijkbaar nog niet gevallen,....

Hoor alleen maar gezwets over de joden dit en de joden dat.
"Door een voltreffer sneuvelde 1 man, werd een tweede zwaargewond terwijl de stukscommandant licht werd gewond. Overigens geen bijzonderheden."
Commandant 2-III-8 R.A. de Kapitein, (w.g.) J. van Konijnenburg over 12 en 13 mei 1940
Gebruikersavatar
uniformverzamelaar
Lid
Berichten: 1404
Lid geworden op: 04 jul 2013, 07:58
Locatie: België

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door uniformverzamelaar »

hajos schreef:Denk dat het hier nog niet echt doorgedrongen is dat het om een soort van Proefproces gaat.

A. de Graaf is deze rechtszaak aangegaan en heeft gelijk gekregen dat Mein kampf niet verkocht mag worden omdat het haat zaaiend is.
Dit legt de weg open naar het strafbaar stellen voor andere nazi attributen waar zichtbare tekens van het nazi rijk zichtbaar zijn.
Dat kwartje is blijkbaar nog niet gevallen,....

Hoor alleen maar gezwets over de joden dit en de joden dat.

Daar gaat het nu juist om.

Denk dat bij de euro nog niet gevallen is.

Binnen kort mogen zelfs geen postzegels en munten meer verkocht worden waar dat hakenkruis opstaat.
En zal een forum als dit verdwijnen.
Het gaat om veel meer dan dat onnozele boek hoor.

Haat zaaiend kan een rechter misschien beoordelen, maar de intensiteit dat die heeft op een lezer niet.
Of beschouwd deze rechter iedereen als oerdom of als kudde dieren ?
Groeten
GuY

We moeten beseffen dat meer personen meer weten dan één, maar we moeten ons ook realiseren dat we samen maar een fractie weten van wat er te weten valt
Gebruikersavatar
D_Dutch
Lid
Berichten: 732
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:24
Locatie: Gelderland, Nederland

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door D_Dutch »

uniformverzamelaar schreef:
Daar gaat het nu juist om.

Denk dat bij de euro nog niet gevallen is.
Als het juist daarom gaat, waarom was jij dan de eerste die al direct (off-topic nota bene) over "de Joden" begon? :roll:
Gebruikersavatar
Kugelblitz
Moderator
Moderator
Berichten: 3731
Lid geworden op: 02 apr 2008, 14:12
Gegeven: 6 keer
Ontvangen: 10 keer

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door Kugelblitz »

Heren, laten we ervoor zorgen dat deze discussie niet escaleert.

Alle deelnemers hebben wel een kern van waarheid in hun standpunt, dit proces is inderdaad een eerste zet in het creëren van juridische maatregels die het ons op lange termijn als verzamelaars nog lastig kunnen maken. Hoe Israël zich tegenover Palestina gedraagt heeft hier inderdaad niets mee te maken, maar ik kan goed begrijpen dat men vraagtekens kan zetten bij de zwaartepunten van sommige Joodse verenigingen, terwijl hun eigen staat (of zij daar nu wel of niet achter staan) ook niet bepaald kosher (no pun intended) is.

Groet, Kugel! :mrgreen:
Laten we het vooral gezellig houden! :)
Gebruikersavatar
D_Dutch
Lid
Berichten: 732
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:24
Locatie: Gelderland, Nederland

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door D_Dutch »

Kugelblitz schreef:maar ik kan goed begrijpen dat men vraagtekens kan zetten bij de zwaartepunten van sommige Joodse verenigingen, terwijl hun eigen staat (of zij daar nu wel of niet achter staan) ook niet bepaald kosher (no pun intended) is.
Maar om daarvoor (al meteen bij de allereerste reactie) het topic te kapen voor iets wat irrelevant is aan het onderwerp daarvan of überhaupt het wo2forum, tja. Dan kan beter verwezen worden naar een politiek-georiënteerd forum.

Terug on-topic. Wat zou een wetenschappelijk of journalistiek doel moeten zijn om de verkoop/aankoop van Mein Kampf te rechtvaardigen? Waarom zou je als bijvoorbeeld journalist veel geld neerleggen voor een exemplaar als je het online stukken goedkoper (of zelfs gratis) kan lezen?
Gebruikersavatar
hajos
Lid
Berichten: 411
Lid geworden op: 29 mei 2013, 15:59

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door hajos »

D_Dutch schreef:
Terug on-topic. Wat zou een wetenschappelijk of journalistiek doel moeten zijn om de verkoop/aankoop van Mein Kampf te rechtvaardigen? Waarom zou je als bijvoorbeeld journalist veel geld neerleggen voor een exemplaar als je het online stukken goedkoper (of zelfs gratis) kan lezen?
Welke reden zou je kunnen bedenken om een Helm oid bezitten voor historisch onderzoek terwijl er boeken zat zijn en plaatjes op internet die gratis zijn.

Denk dat er een mooie overwinning gehaald is door mr de Graaf. Wat als kapstok gaat dienen voor andere zaken.
Zijn marktplaats offensief zal waarschijnlijk weer losbarsten.
Geschiedenis uitbeelders zullen weer brieven gaan ontvangen.

"t is een kapstok niets meer en niets minder.
"Door een voltreffer sneuvelde 1 man, werd een tweede zwaargewond terwijl de stukscommandant licht werd gewond. Overigens geen bijzonderheden."
Commandant 2-III-8 R.A. de Kapitein, (w.g.) J. van Konijnenburg over 12 en 13 mei 1940
Gebruikersavatar
D_Dutch
Lid
Berichten: 732
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:24
Locatie: Gelderland, Nederland

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door D_Dutch »

hajos schreef:
Welke reden zou je kunnen bedenken om een Helm oid bezitten voor historisch onderzoek terwijl er boeken zat zijn en plaatjes op internet die gratis zijn.
Een helm is toch wel iets heel anders dan een boek. Daarbij, plaatjes van helmen t.o.v. "echte" helmen is niet te vergelijken met een digitaal boek t.o.v. een "echt" boek.
Gebruikersavatar
uniformverzamelaar
Lid
Berichten: 1404
Lid geworden op: 04 jul 2013, 07:58
Locatie: België

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door uniformverzamelaar »

Dutch,

Heb je het nog niet door ?

De aftrap voor dit alles is gegeven door een joodse inval op deze zaak. En dit al lang voor de Graaf zijn betoog deed.
Maar de meeste van de forum leden zijn nog jong en hebben de jaren 70 niet echt live meegemaakt.

Besef je wel goed wat dit allemaal kan teweeg brengen ???
Geen living history meer na een tijdje, geen forums meer waar de verzamellaars van duits spul aan hun trekken kwamen (en hoeveel % zit er wel op dit forum), want als het ene verdwenen is zoeken ze een pispaal om verder te doen. En ze krijgen altijd gelijk doordat ze zich best in hun slachtoffer rol hullen zonder en nogmaals de zaken die zij in het thuis land promoten.

En voor je het weet hangt er een boet boven je hoofd voor het gebruik van "Duitse" woorden.

Kan je geen ander woord verzinnen voor überhaupt ? :r

Arm zielig hoor.

Maar ik gehoorzaam aan de vraag van de moderator en daarmee is het punt gezet voor mij.
Laatst gewijzigd door uniformverzamelaar op 03 nov 2014, 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten
GuY

We moeten beseffen dat meer personen meer weten dan één, maar we moeten ons ook realiseren dat we samen maar een fractie weten van wat er te weten valt
Gebruikersavatar
D_Dutch
Lid
Berichten: 732
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:24
Locatie: Gelderland, Nederland

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door D_Dutch »

uniformverzamelaar schreef:Dutch,

Heb je het nog niet door ?

De afstrap voor dit alles is gegeven door een joodse inval op deze zaak. En dit al lang voor de Graaf zijn betoog deed.
Maar de meeste van de forum leden zijn nog jong en hebben de jaren 70 niet echt live meegemaakt.

Besef je wel goed wat dit allemaal kan teweeg brengen ???
Geen living history meer na een tijdje, geen forums meer waar de verzamellaars van duits spul aan hun trekken kwamen (en hoeveel % zit er wel op dit forum), want als het ene verdwenen is zoeken ze een pispaal om verder te doen. En ze krijgen altijd gelijk doordat ze zich best in hun slachtoffer rol hullen zonder en nogmaals de zaken die zij in het thuis land promoten.

En voor je het weet hangt er een boet boven je hoofd voor het gebruik van "Duitse" woorden.

Kan je geen ander woord verzinnen voor überhaupt bedenken ? :r

Arm zielig hoor.

Maar ik gehoorzaam aan de vraag van de moderator en daarmee is het punt gezet voor mij.
Guy,

Het lijkt erop dat je wat betreft Israël en het Jodendom meer denkt met pure, blinde haat dan met gezond verstand. Direct in de aanval terwijl je mij nog nooit op dit Forum gesproken hebt. Knap dat je mij (en mijn intelligentie) al meteen kan inschatten.
Gebruikersavatar
hajos
Lid
Berichten: 411
Lid geworden op: 29 mei 2013, 15:59

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door hajos »

D-Dutch,

ik weet het niet.
Volgens mij zijn er hele boekwerken over de duitse helm vanaf 1916 tot nu.
Tenzij jij ineens een andere conclusie kan trekken wat de schrijvers van deze boeken niet hebben (wat ik niet snel mogelijk acht) is er geen enkele reden om een nazi helm te bezitten.

Zelfde met uniformen ed.

(ben nu even advocaat van de duivel aan het spelen).

Het is een uitspraak van de rechter die behoorlijke gevolgen kan hebben. Ik zie het somber in en verwacht over niet al te lange tijd dat dit succes uitgebuit word.
"Door een voltreffer sneuvelde 1 man, werd een tweede zwaargewond terwijl de stukscommandant licht werd gewond. Overigens geen bijzonderheden."
Commandant 2-III-8 R.A. de Kapitein, (w.g.) J. van Konijnenburg over 12 en 13 mei 1940
Gebruikersavatar
D_Dutch
Lid
Berichten: 732
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:24
Locatie: Gelderland, Nederland

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door D_Dutch »

hajos schreef:D-Dutch,

ik weet het niet.
Volgens mij zijn er hele boekwerken over de duitse helm vanaf 1916 tot nu.
Tenzij jij ineens een andere conclusie kan trekken wat de schrijvers van deze boeken niet hebben (wat ik niet snel mogelijk acht) is er geen enkele reden om een nazi helm te bezitten.

Zelfde met uniformen ed.

(ben nu even advocaat van de duivel aan het spelen).

Het is een uitspraak van de rechter die behoorlijke gevolgen kan hebben. Ik zie het somber in en verwacht over niet al te lange tijd dat dit succes uitgebuit word.
Qua verzamelen zou ik, afgezien van emotionele argumenten geen redenen kunnen bedenken om zoiets te verzamelen of je moet het gooien op preservering van geschiedenis (Al krijg je dan waarschijnlijk het tegenargument dat je het dan ook kan doneren aan een museum). Voor een boek lijkt daadwerkelijk bezit me wel belangrijk(er) aangezien je daarmee originaliteit en aantasting van het studiemateriaal veel beter kan beoordelen.

Wat ik bedoelde ging meer over de tweede reactie die in het topic werd gegeven. Ik zou geen enkele wetenschappelijke of journalistieke reden kunnen bedenken om het bezit van een originele Mein Kampf te rechtvaardigen, dus het lijkt me voor de tegenpartij een win-win argument.
Gebruikersavatar
uniformverzamelaar
Lid
Berichten: 1404
Lid geworden op: 04 jul 2013, 07:58
Locatie: België

Re: OM: 1000 euro boete Mein Kampf

Bericht door uniformverzamelaar »

Neen ik ga niet in de aanval tegen U

Maar zover zal het komen, staat daar aub maar even bij stil.

Ik heb zeker geen haat tegen Israël en zeker niet tegen de joodse bevolking, maar wel tegen de wandaden tegen de mensheid dat deze gemeenschap dagelijks nog doet zonder dat de Heer de Graaf daar iets over rept. Daar heb ik problemen mee. Of mag dat niet gezegd worden Dutch ?

Maar men moet zien waarmee ze bezig zijn.

Mijn collectie zullen ze zeker niet treffen :) want ik verzamel enkel Belgisch
Groeten
GuY

We moeten beseffen dat meer personen meer weten dan één, maar we moeten ons ook realiseren dat we samen maar een fractie weten van wat er te weten valt
Plaats reactie